بيمه مركزي ايران براي آشنا كردن بيشتر هموطنان با حق بيمه خودروهايي كه فراواني بيشتري در جامعه دارند، جدولي از حق بيمه شخص ثالث و سرنشين خودروهاي سواري پيكان، پرايد و پژو را منتشر كرد.

به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي بيمه مركزي ايران، بر اساس اين جدول، براي استفاده از پوشش جاني به ميزان ‪ ۴۷۰‬ميليون ريال، پوشش مالي به ميزان ‪ ۱۰‬ميليون ريال و بدون استفاده از پوشش بيمه سرنشين، حق بيمه شخص ثالث خودروهاي سواري پيكان و پرايد يك ميليون و ‪ ۵۴۸‬هزار و ‪ ۸۳۵‬ريال محاسبه مي‌شود.

اين حق بيمه با احتساب ‪ ۵۰‬ميليون ريال با ‪ ۱۰۰‬ميليون ريال پوشش بيمه سرنشين يك ميليون و ‪ ۸۱۵‬هزار و ‪ ۴۷۵‬ريال و با احتساب ‪ ۵۰‬ميليون ريال و با ‪ ۱۰۰‬ميليون ريال پوشش بيمه هريك از چهار سرنشين و بدون احتساب تخفيف به ترتيب ‪ ۲‬ميليون و ‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۲۳‬ريال و ‪ ۲‬ميليون و ‪ ۱۷۳‬هزار و ‪ ۲۳‬ريال محاسبه مي‌شود.

در تمام اين موارد در صورت خريد پوشش‌هاي تكميلي در هر بخش، حق بيمه افزايش مي‌يابد.

همچنين دارندگان خودروهايي كه در سال‌هاي قبل خسارتي وارد نكرده‌اند متناسب با تعداد اين سال‌ها از پنج درصد تا ‪ ۱۵‬درصد تخفيف در حق بيمه برخوردار مي‌شوند.

براساس اين گزارش، هيئت وزيران در مصوبه‌اي در ‪ ۱۷‬تير ماه سال ‪ ۸۶‬تمام بيمه‌هاي تجاري را مكلف كرد حق بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري زميني را بر مبناي حق بيمه پايان سال ‪ ۸۵‬دريافت كنند. اين اقدام دولت تخفيف حدود ‪ ۳۵‬درصدي را در بخش شخص ثالث متوجه بيمه‌گذاران كرده است.

+ نوشته شده توسط مهرداد حشمتی در دوشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۶ و ساعت ۱۵:۴۱ بعد از ظهر |